Sbormistr a dirigent

Sbormistr a dirigent

Vedle činnosti pedagogické a kompoziční se již 50 let intenzivně věnuje činnosti sbormistrovské a dirigentské.

Laureát

řady národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektor dirigentských kurzů i jako člen mezinárodních porot.

Cena města Brna

v oboru hudba za dlouholetou uměleckou činnost a reprezentaci města Brna.

Řád Cyrila a Metoděje

od České biskupské konference za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti.

Cena kraje

Jihomoravského za významnou reprezentaci Jihomoravského kraje v oblasti kultury.

Autor skladeb

Vedle činnosti pedagogické, kde byl profesorem brněnské konzervatoře a činnosti kompoziční, kde je autorem asi 180 skladeb, se již 50 let intenzivně věnuje činnosti sbormistrovské a dirigentské.