• Concertino pro klavír, smyčce a tympány (1966)
  • Responsorium pro klavír a orchestr (1968)
  • Bagately pro hoboj, smyčcový kvintet a bicí nástroje (1968)
  • Koncert pro varhany a velký orchestr (1971)
  • Prolog a finále pro 2 flétny a smyčcový orchestr (1971)
  • Koncertní hudba pro violu a smyčcový orchestr (1974)
  • Hudba pro pozoun a smyčcový orchestr (1978)
  • Koncert pro akordeon a orchestr (1982)
  • Koncert pro trubku a smyčcový orchestr (1984)
  • Rondo – koncert pro klavír, dechové a bicí nástroje (1986)
  • Koncert pro dechové kvinteto a komorní orchestr (1987)