Dechový kvintet

 • Dechový kvintet (1977)
 • Fanfáry a serenády pro žesťový kvintet (1987)

Dechy a klavír

 • Toccatina pro flétnu a klavír (1969)
 • Dialogy pro klarinet a klavír - klarinet (1973)
 • Dialogy pro klarinet a klavír - klavír (1973)
 • Čtyři bagately pro hoboj a klavír (1973)
 • Fanfáry a písničky pro trubku a klavír (1981)
 • Koncert pro trubku a klavír (1984)
 • Vesele i vážně pro tři zobcové flétny a klavír (1985)
 • Rondo capriccioso pro fagot a klavír (1988)

Ostatní

 • Miniatury pro flétnu, housle a klavír (1974)
 • Pocta Martinu L. Kingovi pro recitátora a magnetofonový pás (1976)
 • Písně na strunách - cyklus pro alt a kytaru na text Z. Novákové (1979)
 • Invence pro hoboj, fagot a kytaru (1986)
 • Dialogy pro violu a violoncello (2016)
 • Bratři ze Soluně pro basbaryton a varhany, text K. Schulz, Z. Nováková (2016)

Skladby s akordeonem

 • Capriccio pro housle a akordeon (1972)
 • Metamorfózy pro kytaru a akordeon (1973)
 • Kontrasty pro housle, kytaru a akordeon (1976)
 • Flos et ventus - cyklus pro soprán a akordeon (1979)
 • Kontrasty pro flétnu, violoncello a akordeon (1985)
 • Kontrasty pro violu, violoncello a akordeon (2012)
 • Bagatela pro akordeon a klavír (2014)
 • Introdukce a Tango pro violoncello a akordeon (2017)

Smyčce a klavír

 • Sonata pro housle a klavír (1967)
 • Sonata pro viononcello a klavír (1967)
 • Sonatina pro kontrabas (violoncello) a klavír - Allegro risoluto, Adagio, Allegretto burlesco (1967)
 • Sonatina pro kontrabas (violoncello) a klavír - contrabasso (1967)
 • Meditace pro housle a klavír (1969)
 • Čtyři struny žertují - cyklus přednesových skladeb pro housle a klavír (1972)
 • Koncertní hudba pro violu a klavír (1973)
 • Tři epizody pro housle a klavír (1977)
 • Trio pro housle, violoncello a klavír (1980)
 • Rondo pro violu a klavír (2004)
 • Meditace pro housle, violoncello a klavír (2005)

Smyčcové kvartety

 • 1. Smyčcový kvartet (1966)
 • Smyčcový kvartet č. 2 s barytonem (1967)
 • Ladění - melodrama pro recitátora a smyčcový kvartet (1968)
 • 3. Smyčcový kvartet (1971)
 • Lyrický cyklus 4. smyčcový kvartet pro soprán a smyčcový kvartet na texty Z. Novákové (1981)
 • Hudba pro přátele - smyčcový kvartet (1982)
 • Fantazie pro kytaru a smyčcový kvartet (1983)

Zpěv a klavír

 • Tři lyrické písně pro tenor a klavír (1964)
 • Tři lyrické písně pro soprán a klavír (1969)
 • Dám vykvést růžím - cyklus písní pro soprán a klavír na texty Z. Novákové (1976)
 • Vyznání - cyklus písní pro alt (baryton) a klavír na texty Z. Novákové (1976)
 • Flos et ventus (1979)
 • Písničky pro Petrušku - cyklus pro zpěv a klavír na texty Zuzany Novákové (1980)
 • Moravským chodníčkem
 • Píseň kupce (z opery Kráska a zvíře)
 • Bratři ze Soluně – pro basbaryton a varhany nebo klavír (2012)